Logo hzpt 80px

Příslušenství kloubového hřídele

Úvod do příslušenství vývodového hřídele

Zemědělské vývodové hřídele (Power Take-Off) jsou vybaveny různým příslušenstvím pro zvýšení jejich funkčnosti, bezpečnosti a kompatibility s různými stroji. Pochopení tohoto příslušenství je klíčové pro správné používání a údržbu. Zde je přehled zmíněného příslušenství vývodových hřídelí:

Třmen vývodového hřídele: Třmen je kritickou součástí na každém konci vývodového hřídele, který se připojuje k traktoru a nářadí. Obvykle obsahuje univerzální kloub, který umožňuje úhlový pohyb.

U-kloub vývodového hřídele (Universal joint): U-kloub umožňuje, aby se vývodový hřídel při přenosu síly ohýbal nebo ohýbal, čímž se přizpůsobuje pohybu mezi traktorem a nářadím.

Trubka vývodového hřídele: Jedná se o trubkovou část hřídele, která obklopuje hnací systém. Může být teleskopický pro nastavení vzdálenosti mezi traktorem a nářadím.

Omezovač točivého momentu: Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje poškození odpojením přenosu výkonu, pokud točivý moment překročí předem definovaný limit. Chrání traktor i nářadí před poškozením přetížením.

Adaptér PTO Shaft Spline: Adaptéry Spline se používají pro připojení hřídelů s různými konfiguracemi drážkování. To je zásadní pro kompatibilitu mezi vývodovým hřídelem traktoru a různým nářadím.

Drážkové pouzdro kloubového hřídele: Drážkové pouzdro pomáhá při vyrovnání a spojení kloubového hřídele s nářadím. Zapadají do vnitřních drážek vstupního hřídele nářadí.

Bezpečnostní štít vývodového hřídele: Zásadní bezpečnostní prvek, štít zakrývá rotující hřídel, aby se zabránilo zamotání operátora a dalším nehodám.

Napínací kolíky kloubového hřídele: Tyto kolíky zajišťují kloubový hřídel na místě a zajišťují stabilní spojení. Přicházejí v různých formách, jako jsou závlačky nebo pružinové kolíky, a jsou nezbytné pro bezpečnost.

Typy příslušenství kloubových hřídelů

Třmen vývodového hřídele

Třmeny vývodového hřídele

Univerzální klouby kloubového hřídele

U-klouby kloubového hřídele

Trubky vývodového hřídele

Trubky vývodového hřídele

Funkce třmenů kloubových hřídelů pro zemědělství

Třmeny vývodového hřídele (Power Take-Off) hrají klíčovou roli v zemědělských strojích a plní několik důležitých funkcí:

1. Přenos výkonu: Hlavní funkcí třmenů vývodového hřídele je přenášet výkon z traktoru na různá nářadí, jako jsou sekačky, lisy, kultivátory a kombajny. Třmeny zajišťují účinný přenos mechanické síly, který je nezbytný pro efektivní provoz připojeného zemědělského nářadí.

2. Přizpůsobení úhlového pohybu: Třmeny kloubového hřídele jsou navrženy tak, aby vyhovovaly úhlovému pohybu mezi traktorem a nářadím. To je zásadní, protože traktor a nářadí ne vždy dokonale lícují. Tato flexibilita umožňuje všestranné použití jednoho traktoru s více nářadím bez ohledu na jejich spojovací body nebo pracovní úhly.

3. Trvanlivost a pevnost: Třmeny jsou obvykle vyrobeny ze silných materiálů, jako je kovaná ocel, což jim umožňuje odolat vysokému točivému momentu a namáhání při zemědělských operacích. Jejich odolnost zajišťuje dlouhou životnost i v náročných podmínkách zemědělství.

4. Připojení a odpojení: Třmeny jsou navrženy tak, aby usnadňovaly snadné připojení a odpojení k a od násady vývodového hřídele traktoru a nářadí. Tato funkce zvyšuje efektivitu zemědělských operací tím, že šetří čas při výměně zařízení.

5. Bezpečnost: Správně fungující třmen zajišťuje bezpečné spojení mezi traktorem a nářadím, které je životně důležité pro bezpečný provoz.
Prevence odpojení: Konstrukce třmenu pomáhá zabránit náhodnému odpojení vývodového hřídele, čímž se snižuje riziko nehod a poškození zařízení.

6. Kompatibilita a standardizace: Třmeny vývodového hřídele jsou často standardizovány, což umožňuje kompatibilitu s širokou škálou traktorů a nářadí. Mohou být také přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům, aby vyhovovaly různým velikostem a typům kloubových hřídelů a nářadí.

Třmen vývodového hřídele
Třmen vývodového hřídele

Role U-kloub vývodového hřídele pro zemědělství

Univerzální kloub kloubového hřídele (U-kloub) hraje u zemědělských strojů klíčovou roli. Plní několik základních funkcí:

1. Přenos rotační síly: U-kloub přenáší rotační sílu z traktoru na různá nářadí, jako jsou sekačky, kultivátory, lisy a kombajny. Umožňuje traktoru pohánět širokou škálu zemědělské techniky, čímž zvyšuje užitnou hodnotu traktoru.

2. Vyrovnání úhlového vychýlení: U-klouby jsou navrženy tak, aby vyrovnaly úhlové vyosení mezi vývodovým hřídelem traktoru a nářadím. To je zásadní, protože traktor a nářadí nejsou vždy dokonale vyrovnané. Zajišťují plynulý přenos síly, i když jsou traktor a nářadí vůči sobě v úhlu.

3. Absorpce otřesů a vibrací: U-klouby pomáhají absorbovat otřesy a vibrace, ke kterým dochází během provozu, a chrání tak traktor i nářadí před potenciálním poškozením. Snížením namáhání hřídele a strojního zařízení přispívají U-klouby k dlouhé životnosti traktoru i nářadí.

4. Přizpůsobení se pohybu: Když se traktor pohybuje po nerovném terénu, umožňuje U-kloub nepřetržitý přenos síly navzdory změnám úhlu ovládání. Tato přizpůsobivost je klíčová pro operace, jako je orba, orba nebo sekání na nerovných polích.

5. Zachování trvalého točivého momentu: Navzdory změnám úhlu mezi hnacím a hnaným hřídelem udržují U-klouby kontinuální tok točivého momentu, což zajišťuje efektivní provoz nářadí.

6. Zlepšení všestrannosti zařízení: Použití U-kloubů umožňuje zaměnitelnost různých nástrojů se stejným traktorem, čímž se zvyšuje všestrannost zařízení.

Funkce omezovačů točivého momentu pro zemědělský vývodový hřídel

Omezovače točivého momentu pro zemědělské kloubové hřídele plní několik zásadních funkcí, které zvyšují bezpečnost a efektivitu zemědělských operací. Zde jsou klíčové role, které hrají:

1. Ochrana proti přetížení: Omezovače točivého momentu chrání traktor a připojené nářadí před poškozením způsobeným mechanickým přetížením.
Bezpečnostní mechanismus: Fungují jako bezpečnostní mechanismus, který odpojí vývodový hřídel, když točivý moment překročí předem stanovenou úroveň, a zabrání potenciálnímu poškození strojního zařízení.

2. Životnost zařízení: Omezováním točivého momentu tato zařízení pomáhají snižovat opotřebení jak převodovky traktoru, tak mechanických součástí nářadí. Tato ochrana může výrazně prodloužit životnost zemědělských strojů a snížit potřebu častých oprav nebo výměn.

3. Nákladová efektivita: Prevence mechanického přetížení a následného poškození se promítá do nižších nákladů na údržbu a opravy. Tím, že se omezovače točivého momentu vyhýbají velkým poruchám, pomáhají minimalizovat prostoje a tím zachovávají provozní efektivitu.

4. Všestranné použití: Omezovače točivého momentu jsou všestranné a lze je použít se širokou škálou nářadí, od sekaček a lisů až po kultivátory a šneky. Mnoho omezovačů točivého momentu nabízí nastavitelné nastavení točivého momentu, takže je lze přizpůsobit různým strojům a provozním potřebám.

5. Zvýšení bezpečnosti: Tím, že omezovače točivého momentu zabraňují náhlým mechanickým poruchám, přispívají také k celkové bezpečnosti obsluhy zařízení. Zařízení pomáhá předcházet nehodám, které by mohly nastat v důsledku náhlého zablokování nebo zaseknutí strojů.

6. Hladký provoz: Omezovače točivého momentu pomáhají udržovat hladký a konzistentní provozní výkon efektivním řízením mechanické zátěže. Mohou také absorbovat rázová zatížení, dále chránit strojní zařízení a zajistit hladší provoz.

FF omezovače třecího momentu
Omezovače točivého momentu vývodového hřídele Výhody

Příslušenství pro vývodové hřídele Zemědělské aplikace

(1) Sekačky a rotační sekačky: Pro sekání trávy, sena nebo plodin. Příslušenství PTO zajišťuje bezpečný a efektivní provoz tohoto nářadí.

(2) Lisy: Používají se při senoseči. Příslušenství jako omezovače točivého momentu a bezpečnostní štíty jsou zásadní pro bezpečný a nepřerušovaný provoz.

(3) Zařízení pro zpracování půdy: Například pluhy a brány. Třmeny a U-klouby zajišťují flexibilní a efektivní přenos síly.

(4) Kombajny: Příslušenství hraje klíčovou roli v přenosu síly a bezpečnosti sklizňového zařízení.

(5) Rozmetadla hnoje: Efektivní a bezpečný provoz rozmetačů hnoje závisí na správné funkci příslušenství vývodového hřídele.

(6) Secí stroje a secí stroje: Tato nářadí vyžadují stabilní a bezpečné připojení k vývodovému hřídeli traktoru, které toto příslušenství usnadňuje.

(7) Sněhové frézy: V chladnějších oblastech zajišťuje efektivní provoz sněhových fréz připojených k traktorům příslušenství vývodového hřídele.

Aplikace omezovače točivého momentu střižných šroubů SB

Prodej vysoce kvalitního příslušenství pro kloubové hřídele

Ukázat 1-50 výsledků 230

Editoval Yjx