Logo hzpt 80px

Klíčové límce hřídele

Nákružek hřídele s perem je typ objímky hřídele, která má ve svém těle obrobenou drážku pro pero. Klínová drážka je zkosená drážka, která zapadá do pera, které je obrobeno do hřídele. Tím se zabrání sklouznutí objímky na hřídeli, a to i při vysokém zatížení kroutícím momentem.

Lícované hřídele se běžně používají v aplikacích s pozitivním pohonem, jako jsou obráběcí stroje, dopravníky a kladkostroje. Používají se také v aplikacích, kde je důležité zabránit otáčení hřídele, jako jsou brzdové rotory a spojky.

Klíčové límce hřídele

Nákružek hřídele s perem je mechanická součást používaná k upevnění rotující hřídele ke stacionární součásti, jako je ložisko nebo spojení hřídel-náboj. Je navržen tak, aby se uzamkl na hřídeli pomocí drážky pro pero, aby se zabránilo sklouznutí nebo otáčení nákružků hřídele a jakýchkoli připojených součástí. Klínová drážka je drážka nebo drážka obrobená do hřídele, která umožňuje umístění nákružků hřídele na pevné místo podél hřídele. Do štěrbiny nebo drážky se pak vloží odpovídající pero, které zajistí pevné mechanické spojení mezi hřídelí a nákružkem hřídele.

Nákružky hřídele s klíčem se běžně používají ve strojích, zařízeních a systémech přenosu energie, kde je rozhodující přesné umístění a vyrovnání součástí. Snadno se instalují a demontují a poskytují bezpečné a spolehlivé spojení mezi hřídelí a nákružkem hřídele, což zajišťuje efektivní a bezpečný provoz.

▍Typy límců hřídele s klíčem na prodej

Klínové objímky hřídele se běžně používají v aplikacích s pozitivním pohonem, aby se zabránilo prokluzování na hřídeli. V těchto aplikacích mohou být na objímku hřídele namontovány další součásti, aby se sestava mohla otáčet s hřídelí. Dvoudílné dělené objímky s klíčem poskytují uživatelům flexibilitu při montáži objímky hřídele na místo bez nutnosti odstraňovat sousední součásti. Dvojité široké nákružky hřídele s perem lze použít jako krátké tuhé spojky v aplikacích s omezeným prostorem a těžit ze zvýšené kapacity točivého momentu z drážky pro pero.

Nákružky s klíčem jsou k dispozici v různých velikostech a materiálech. Nejběžnějšími materiály jsou ocel, hliník a nerezová ocel. Velikosti otvorů se pohybují od 3/8” do 3” a 8 mm až 65 mm.

▍Vlastnosti límců hřídele s klíčem

Nákružky hřídele s klíčem jsou všestranným typem nákružků hřídele, které lze použít v široké řadě aplikací. Jsou ideální pro aplikace, kde je přítomno velké zatížení točivým momentem nebo vibracemi nebo kde je důležité zajistit, aby součásti byly správně vyrovnány. Zde jsou některé z klíčových vlastností límců hřídele s klíčem:

1. Vysoký točivý moment: Nákružky hřídele s perem dokážou zvládnout vyšší momentové zatížení než manžety hřídele bez klíče. Je to proto, že drážka pro pero zajišťuje pozitivní spojení mezi objímkou ​​a hřídelí.

2. Odolnost proti vibracím: Nákružky hřídele s perem jsou odolnější vůči vibracím než manžety hřídele bez klíče. Je to proto, že klíčová drážka pomáhá zajistit obojek na místě a zabraňuje jeho pohybu při vibracích.

3. Pozitivní zarovnání: Nákružky hřídele s klíčem pomáhají zajistit, aby součásti byly na hřídeli správně vyrovnány. Je to proto, že drážka pro pero zabraňuje otáčení objímky, což může způsobit nesouosost.

4. Snadná instalace: Lícované hřídele se snadno instalují. Klíč lze zasunout do drážky pro pero a nákružek hřídele lze poté utáhnout na hřídel.

Vlastnosti objímek hřídele s klíčem Vlastnosti objímek hřídele s klíčem

▍ Aplikace límců hřídele s klíčem

Nákružky hřídele s klíčem jsou mechanická zařízení, která se používají k zajištění součástí na hřídeli. Obvykle jsou vyrobeny z kovu nebo plastu a jsou navrženy tak, aby pevně sevřely na hřídeli a zabránily sklouznutí součásti. Klínová drážka na nákružku hřídele umožňuje přesné umístění součásti na hřídeli. Zde jsou některé běžné aplikace límců hřídele s klíčem:

(1) Přenos výkonu: Nákružky hřídele s klíčem se běžně používají v systémech přenosu síly k zajištění ozubených kol, řemenic, řetězových kol a dalších součástí na hřídeli. Použitím límce hřídele s klíčem lze součástku přesně umístit na hřídel, což je důležité pro správnou funkci systému.

(2) Robotika: Nákružky hřídele s klíčem se používají v robotice k zajištění součástí, jako jsou motory, kola a převody, na hřídel. Používají se také k zajištění přesného umístění těchto komponentů, což je nezbytné pro přesný pohyb a ovládání.

(3) Průmyslové stroje: Lícované hřídele se používají v různých průmyslových strojích, jako jsou dopravníkové systémy, tiskařské stroje a balicí zařízení. Používají se k zajištění součástí na hřídeli a zajišťují přesné umístění pro optimální výkon.

(4) Automobilový průmysl: Nákružky hřídele s klíčem se používají v automobilových aplikacích k zajištění součástí, jako jsou vačkové hřídele a klikové hřídele, k bloku motoru. Používají se také v hnacích hřídelích k zajištění součástí, jako jsou univerzální klouby a třmeny, na hřídeli.

(5) Zdravotnické prostředky: Objímky hřídele s klíčem se používají v lékařských zařízeních, jako jsou chirurgické nástroje a diagnostická zařízení. Používají se k zajištění součástí na hřídeli a zajišťují přesné umístění pro přesný provoz.

Aplikace límců hřídele s klíčem
Aplikace límců hřídele s klíčem

▍Jak nainstalovat objímky hřídele s klíčem?

Instalace manžety hřídele s klíčem je poměrně jednoduchý proces, ale vyžaduje určitou péči a pozornost, aby bylo zajištěno, že je manžeta hřídele správně umístěna a utažena. Zde jsou kroky k instalaci límce hřídele s klíčem:

Čištění hřídele: Před instalací límce hřídele s perem se ujistěte, že je hřídel čistá a bez jakýchkoli nečistot nebo nečistot, které by mohly překážet v uchycení objímky hřídele.

Nasuňte objímku na hřídel: Nasuňte objímku hřídele s perem na hřídel a ujistěte se, že drážka pro pero je na hřídeli hřídelové límce lícuje s drážkou pro pero na hřídeli. Objímka hřídele s klíčem by měla být umístěna v blízkosti součásti, která bude připevněna k hřídeli.

Umístění součásti: Nasuňte součást na hřídel a ujistěte se, že lícuje s nákružkem hřídele s perem.

Utáhněte stavěcí šrouby: Pomocí šestihranného klíče utáhněte stavěcí šrouby na nákružku hřídele. Je důležité utahovat šrouby rovnoměrně, střídavě šrouby, aby bylo zajištěno rovnoměrné utažení límce hřídele s perem. Vyhněte se nadměrnému utahování šroubů, mohlo by dojít k poškození límce nebo hřídele.

Zkontrolujte umístění: Po utažení šroubů zkontrolujte umístění součásti, abyste se ujistili, že je správně vyrovnána a vystředěna na hřídeli. Je-li to nutné, upravte objímku hřídele s klíčem nebo součást, abyste dosáhli požadované polohy.

Otestujte sestavu: Jakmile jsou límec hřídele s klíčem a součást správně nainstalovány a umístěny, vyzkoušejte sestavu, abyste se ujistili, že je zajištěna a funguje hladce.

Jak nainstalovat objímky hřídele s klíčem
Editoval Yjx