Logo hzpt 80px

Rozmetadla zemědělských hnojiv

Rozmetadla zemědělských hnojiv jsou základními nástroji používanými v moderních zemědělských postupech k rovnoměrné distribuci hnojiv po zemědělských polích. Jsou navrženy tak, aby účinně a efektivně aplikovaly hnojiva, která dodávají půdě základní živiny pro optimální růst rostlin a zvýšené výnosy plodin.

Rozmetadla zemědělských hnojiv se dodávají v různých typech a velikostech, od malých ručních modelů až po velké traktorové nebo samojízdné stroje. Výběr rozmetadla závisí na faktorech, jako je velikost pole, typ aplikovaného hnojiva a požadovaná aplikační dávka.

Existují dva hlavní typy rozmetadel hnojiv: rozmetadla a rozmetadla.

(1) Rozmetadla: Tato rozmetadla hnojiva jsou navržena tak, aby rozmetala hnojivo v širokém vzoru, pokrývajícím větší plochu. Běžně se používají pro velkoplošné zemědělské operace. Rozmetadla jsou vybavena rotujícím kotoučem nebo řadou rotujících žeber, které vyhazují hnojivo směrem ven, když se stroj pohybuje vpřed. Šířku rozprostření lze typicky upravit tak, aby se řídil vzor distribuce. Tato rozmetadla jsou účinná pro rychlé pokrytí velkých ploch.

(2) Rozmetadla: Rozmetadla jsou navržena tak, aby kontrolovaným způsobem ukládala hnojivo přímo na zem. Mají násypku, která uvolňuje hnojivo rovnoměrně rozmístěnými otvory nebo skluzy. Rozmetadla se běžně používají na menších polích nebo plochách, kde je vyžadována přesná aplikace, například kolem choulostivých rostlin nebo na zahradních záhonech. Poskytují větší přesnost při ukládání hnojiva, ale mohou vyžadovat více času k pokrytí větších ploch ve srovnání s rozmetacími rozmetači.

Oba typy rozmetačů zemědělských hnojiv mohou být ovládány ručně nebo mají mechanizované komponenty. Mechanizovaná rozmetadla se často montují na traktory nebo jiná vozidla, což usnadňuje pokrytí větších ploch a umožňuje přesnější kontrolu aplikačního množství.

Typy zemědělských rozmetačů hnojiv na prodej:

Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vámi požadovaná stránka nebyla nalezena. Zkuste upřesnění hledání, nebo použijte navigaci nad lokalizovat místo.

Podívejte se na video o rozmetačích zemědělských hnojiv:

Jak funguje rozmetadlo zemědělských hnojiv?

Rozmetadla zemědělských hnojiv fungují tak, že hnojiva rovnoměrně rozmístí po poli, aby plodinám poskytla živiny. Zde je obecný přehled toho, jak fungují:

Nakládání: Prvním krokem je naložení hnojiva do rozmetadla. Hnojiva mohou být v granulované, práškové nebo kapalné formě. Granulovaná hnojiva se nejčastěji používají u rozmetadel.

Zásobník: Hnojivo je uloženo v zásobníku, což je velká nádoba umístěná v horní části rozmetadla. Zásobník pojme potřebné množství hnojiva pro požadovanou aplikační dávku a velikost pole.

Dávkovací systém: Dávkovací systém řídí průtok hnojiva ze zásobníku do rozmetacího mechanismu. Zajišťuje konzistentní a přesnou aplikační dávku. Systém může využívat různé mechanismy jako jsou šneky, pásy nebo rotující kotouče k regulaci toku hnojiva.

Rozmetací mechanismus: Rozmetací mechanismus je zodpovědný za rovnoměrné rozložení hnojiva po poli. Různé typy rozmetadel používají různé mechanismy:

Rozmetací stroje: Tyto rozmetadla mají vodorovný rotující kotouč ve spodní části zásobníku. Hnojivo je nasměrováno na rotující kotouč, který vyhazuje granule v kruhovém vzoru ven. Šířku rozmetání lze nastavit na základě rychlosti a polohy disku.

Drop Spreaders: Tyto sypače mají řadu otvorů nebo trubek ve spodní části zásobníku. Těmito otvory hnojivo padá přímo na zem a vytváří tak přesný aplikační vzor. Rozmetadla jsou ideální pro přesnější umístění v konkrétních oblastech.

Pneumatické rozmetadla: Tyto rozmetadla využívají tlak vzduchu k distribuci granulovaného hnojiva. Hnojivo je unášeno proudem vzduchu a uvolňováno tryskou, čímž vzniká široký obrazec rozmetání. Pneumatická rozmetadla se běžně používají pro rozsáhlé operace nebo tam, kde je vyžadována vysoká přesnost.

Řízení šířky rozmetání a rozmetání: Rozmetadla hnojiv mají často mechanismy pro nastavení šířky rozmetání a vzoru. Tyto úpravy umožňují zemědělcům přizpůsobit výkon rozmetadla velikosti a tvaru pole a zajistit rovnoměrné pokrytí.

Kalibrace: Před zahájením vlastního rozmetání je důležité zkalibrovat rozmetadlo, aby bylo možné určit správné aplikační množství. Kalibrace zahrnuje měření skutečného výkonu rozmetadla a jeho nastavení pro dosažení požadované rychlosti. Tento krok pomáhá zajistit přesnou aplikaci hnojiva a zabraňuje přehnojení nebo nedostatečnému hnojení.

Provoz: Jakmile je rozmetadlo naloženo, zkalibrováno a seřízeno, je připraveno k provozu. Rozmetadlo je obvykle připojeno k traktoru nebo jinému vozidlu, které systematicky jezdí po poli. Když se vozidlo pohybuje, rozmetací mechanismus rovnoměrně rozděluje hnojivo po zemi a pokrývá požadovanou plochu.

Aplikace zemědělských rozmetačů hnojiv:

Rozmetadla zemědělských hnojiv mají širokou škálu použití v zemědělském sektoru. Obvykle se používají pro následující účely:

(1) Hnojení plodin: Primární aplikací rozmetadel hnojiv je aplikace hnojiv na plodiny. Hnojiva obsahují základní živiny, jako je dusík, fosfor a draslík, spolu s dalšími mikroživinami. Rozmetadla pomáhají distribuovat tyto živiny rovnoměrně po poli a zajišťují, že plodiny dostanou nezbytné prvky pro zdravý růst a lepší výnosy.

(2) Úprava půdy: Rozmetadla hnojiv se také používají k aplikaci úprav půdy, jako je vápno nebo sádra. Tyto změny pomáhají upravit hodnoty pH půdy, zlepšit strukturu půdy a zlepšit dostupnost živin. Rozmetadla umožňují rovnoměrné rozložení těchto doplňků, podporují rovnoměrné změny vlastností půdy a optimalizují podmínky pro pěstování plodin.

(3) Výsev krycích plodin: Krycí plodiny se vysazují za účelem ochrany a zlepšení zdraví půdy v obdobích, kdy hlavní tržní plodiny aktivně nerostou. Rozmetadla hnojiv lze použít k výsevu semen krycích plodin a zajistit tak rovnoměrné pokrytí celého pole. To podporuje zakládání krycích plodin a jejich příznivé účinky na kontrolu eroze půdy, zadržování živin a potlačování plevelů.

(4) Renovace pastvin: V chovu hospodářských zvířat se používají rozmetadla hnojiv k renovaci pastvin doséváním šlechtěných druhů trávy nebo luštěnin. Rovnoměrným rozdělením semen pomáhají rozmetadla vytvořit hustší a produktivnější pastvu, poskytují lepší krmivo pro hospodářská zvířata a zlepšují řízení pastvy.

(5) Údržba trávníku: Rozmetadla hnojiv se používají při údržbě travnatých ploch, včetně trávníků, sportovních hřišť a golfových hřišť. Používají se k aplikaci hnojiv a úprav půdy pro podporu zdravého růstu trávníku, zlepšení barvy a hustoty a řešení specifických nedostatků živin. Rozmetadla zajišťují rovnoměrné rozložení produktů, výsledkem je rovnoměrný a esteticky příjemný trávník.

(6) Zahradnictví a speciální plodiny: Rozmetadla hnojiv nacházejí uplatnění také v zahradnictví a produkci speciálních plodin. Používají se k aplikaci hnojiv do ovocných sadů, vinic, zeleninových zahrad a dalších vysoce hodnotných plodin. Rozmetací mechanismus lze nastavit tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům různých plodin, a zajistil tak přesnou a účinnou aplikaci živin.

Běžné aplikace zemědělských rozmetačů hnojiv Běžné aplikace zemědělských rozmetačů hnojiv

Editoval Yjx