Logo hzpt 80px

Spojky

Spojka je fyzická součást, která spojuje dva hřídele za účelem přenosu energie z jedné strany hřídele na hnací stranu a zároveň absorbuje chybu v montáži nebo nesouosost mezi hřídeli.

Typy spojek

Spojky jsou mechanická zařízení, která spojují dva hřídele pro přenos energie z jednoho na druhý. Mohou být buď dělené, nebo plné. Mechanické spojky s děleným pouzdrem lze snadno vyměnit, protože pouzdro lze vyjmout a vyměnit. Pevné objímkové spojky jsou mnohem pevnější než mechanické spojky dělené objímky a obvykle se dodávají s distančními spojkami. Oba typy spojek mohou přenášet téměř nekonečný točivý moment a výkon.

Čína Coupling

Pro splnění různých potřeb jsou k dispozici různé typy spojek. Patří mezi ně ty, které jsou tuhé, pružné nebo hermeticky uzavřené. V závislosti na aplikaci mohou některé typy spojek odolat axiálnímu pohybu, úhlovému přesazení a paralelnímu přesazení. Některé typy spojek jsou k dispozici v hliníkové nebo nerezové oceli.

Tyto spojky jsou nezbytné pro systémy přenosu energie. Spojují dva hřídele, takže točivý moment a výkon lze přenášet z jednoho na druhý. Jsou navrženy tak, aby zvládaly různé podmínky a prostředí a v případě potřeby je lze demontovat a opravit. V závislosti na aplikaci mohou kombinovat několik funkcí.

Jako jeden z vyspělých čínských výrobců spojek může HZPT poskytovat různé typy mechanických spojek i průmyslové spojky za nejlepší ceny! Podívejte se níže a získejte další informace.

Co jsou spojky?

Spojka je mechanické zařízení, které na jejich koncích spojuje dva rotující hřídele. Používá se pro přenos síly a umožňuje malý stupeň pohybu a vychýlení konce. Toto zařízení je klíčové pro různé aplikace, včetně stavebnictví a obráběcích strojů.

Spojování může být složitý proces. Existuje mnoho proměnných, které určují sílu spojení mezi dvěma objekty. Některé z nejběžnějších typů jsou volné a těsné spojení. Existují však i jiné typy spojky, včetně hybridní spojky. Netrvalá vazba využívá faktory založené na umístění i čase. Vykazuje také jedinečné chování.

I když je spojení klíčové pro výkon systému, má také svůj vlastní soubor rizik. Těsně propojené systémy se obtížněji udržují a upravují. Kromě toho změny v jedné složce ovlivní mnoho dalších. Vývoj systému, který má nízkou vazbu, může zvýšit jeho odolnost vůči vnějším vlivům.

Přesné spojení

Vlastnosti mechanické spojky

Spojky nabízejí výhody i omezení. Svařované nebo ozubené spoje nenahrazují mechanické spojky. Mechanická spojka může být vybavena následujícími funkcemi.

  • Přenáší energii

Mechanická spojka spojuje hřídel poháněný řidičem. Tímto způsobem fungují jako spojovací článek mezi hnací hřídelí a hnacím ústrojím pro přenos energie.

  • Ochrana před přetížením

Bezpečnostní mechanické spojky proti přetížení omezují, kolik krouticího momentu lze přenést mezi hřídelemi. Tím chrání řidiče a hnací systém před přetížením a zaseknutím.

  • Absorbuje nesouosost

Není to dokonalý svět. Vyráběné díly jsou vyráběny s tolerancemi pro strojírenství. Dosažení dokonalého vyrovnání hřídelí v reálném světě není snadné. To je důvod, proč svařování výstupních a vstupních hřídelů není skvělý postup, pokud hřídele nejsou vyrovnány. Spojky mohou pomoci opravit nesouosost mezi hřídeli.

  • Absorbujte vibrace a otřesy

Snížené vibrace a otřesy, které ovlivňují motor nebo motor, mohou prodloužit životnost motoru. Ideální praxí je použít spojku ke snížení jakéhokoli přenosu vibrací, které vznikají z hřídele, která je na vstupu na výstup, a naopak, protože spojky nemají tuhost.

Pružná spojka s vysokým kroutícím momentem
Ohebné hřídelové spojky s vysokým kroutícím momentem
Spojka s nulovou vůlí

K čemu se spojky používají?

 

Spojky jsou nezbytnou součástí každého mechanického systému přenosu síly. Mnoho návrhářů systémů s nimi však zachází jako s hardwarem a nevěnuje jim čas jejich správným výběrem. Výběr nejlepší spojky závisí na několika faktorech, jako jsou náklady, prostoje a množství práce potřebné k její výměně. Některé spojky jsou dostatečně jednoduché na to, aby je bylo možné vybrat na základě jejich výkonnosti v minulosti, ale složitější systémy mohou vyžadovat složité počítačové modelování a testování.

Spojka spojuje dva hřídele dohromady a přenáší mezi nimi výkon. Obvykle jsou trvalé nebo dočasné a používají se ke spojení vstupních a výstupních hřídelí. Používají se také ke spojení dvou hřídelí standardní délky. Spojky se také používají v obráběcích strojích pro spojení vstupní hřídele motoru s hřídelí převodovky.

Dalším typem spojky je spojka přírubová. Tento typ se používá, když se dva hřídele dokonale nestýkají. Tento typ používá pryžová pouzdra k tlumení nárazů a vibrací a obvykle se používá ve středně náročných aplikacích. Je důležité vybrat správnou spojku pro vaši aplikaci.

Hřídelová spojka je nejběžnějším typem. Skládá se ze dvou nebo více šroubovicových řezů, které jsou na jednom konci šikmé. Obvykle se používá v aplikacích, kde je problematické vyosení hřídele. Tyto spojky jsou k dispozici v nerezové oceli a hliníku.

Hlavní typy spojek

Pevné spojky VS flexibilní spojky

Čínská tuhá spojka
Čína flexibilní spojka

Výběr správné spojky je nezbytný pro zajištění špičkového výkonu v náročných aplikacích. Existují dva hlavní typy spojek: tuhé spojky a pružné spojky. Zvolený typ závisí na maximální rychlosti otáčení a typu nesouososti, kterému se bude muset systém přizpůsobit. Pružný typ spojky obvykle nabídne lepší výkon než tuhý.

Pevné spojky se obvykle používají v aplikacích, kde je potřeba přesné vyrovnání hřídele. Nabízejí lepší výkon a sníženou vůli. Jsou také levnější na nákup než pružné spojky. Poskytují také spolehlivost a bezpečnost. Pevné spojky však nemohou absorbovat rázová zatížení a mohou se předčasně opotřebovat.

Pružné spojky mohou vyrovnat některé paralelní nesouososti. Mohou také snížit vibrace a hluk. Chrání také ložiska a součásti rotujících hřídelí. Flexibilní typy se také používají v servomotorech se středním kroutícím momentem a balicích zařízeních. Zvládnou nárazové zatížení. Mohou snížit vibrace, což prodlužuje životnost zařízení.

Existuje několik typů pevných spojek. Primární výhodou pevných spojek je, že je lze vyrobit za velmi nízké náklady. Mohou být také použity pro nastavení souososti hřídele. Používají se také ve vertikálních ovladačích. Mohou být vyrobeny z hliníku, který může snížit vůli. Nejsou však nejekonomičtější možností.

Pružné spojky lze také použít v polovodičovém průmyslu, balicích zařízeních a servomotorech pro střední točivý moment. Hlavní nevýhodou pružných spojek je, že nenabízejí stejnou úroveň ochrany jako tuhé spojky. Vyžadují také další díly, což zvyšuje náklady.

Správná spojka pomůže zabránit poškození zařízení, ložisek a dalších vnitřních součástí. Může také pomoci snížit prostoje a náklady na údržbu. Může také pomoci snížit nárazové zatížení. Pomůže také přenášet rotační pohyb s nejvyšší možnou účinností. Správně zvolená spojka může být použita v široké škále aplikací. Zajistí také bezpečné spojení mezi dvěma hřídeli. Poskytne také určitý stupeň koncového pohybu. Zabrání také zpětnému rázu, což může snížit vibrace a umožnit přenos rotačního pohybu.

HZPT je předním výrobcem spojek pro přenos výkonu v Číně. Nejlevnější spojku v Číně najdete zde na HZPT. V případě zájmu nás kontaktujte!